Chỉ thêu chuyển màu màu số 10

4.000 

Mô tả

Chỉ thêu chuyển màu màu số 10 theo bảng mã Craft Heaven.

Giá lẻ : 4k/ 1 tép. Mua buôn nhiều hơn vui lòng liên hệ.

10