Chỉ thêu chuyển màu màu số 22

4.000 

Mô tả

Chỉ thêu chuyển màu màu số 22 theo bảng mã Craft Heaven.

Giá lẻ : 4k/ 1 tép. Mua buôn nhiều hơn vui lòng liên hệ.

44