Dây cột tóc trơn màu đen

2.000 

Mô tả

Dây cột tóc trơn có thể đính các loại nơ, hình lên bằng keo nến. 

Giá bán lẻ:  1 cái/2k; trên 10 cái giá bán 1400d/ 1 cái.