Dây cước không giãn đường kính 0.17mm (cuộn 5 mét)

3.000 

Mô tả

Dây cước không giãn đường kính 0.17mm cuộn 5 mét.

Giá bán lẻ: 3k/1 cuộn (5 mét).

Dây cước không giãn kích thước 0.17mm