Dây cước không giãn đường kính 0.28mm (cuộn 5 mét)

4.000 

Mô tả

Dây cước không giãn đường kính 0.28mm cuộn 5 mét.

Giá bán: 4k/1 cuộn (5 mét)

Dây cước không giãn kích thước 0.28mm