Dây cước không giãn đường kính 0.42mm (cuộn 5 mét)

4.000 

Mô tả

Dây cước không giãn đường kính 0.42mm cuộn 5 mét.

Giá bán: 5k/ 1 cuộn (5m)

Dây cước không giãn đương kính 0.42mm