Dây cước thun co giãn đường kính 1mm màu trắng đục (cuộn 2 mét)

5.000 

Mô tả

Dây cước thun co giãn đường kính 1mm màu trắng đục như hình.

Giá bán: 1 cuộn 2m/ 5k, cuộn 20m/ 35k. 

Dây cước giãn 1mm