Dây xoắn 3 sợi chất nilon chuyển màu đường kính 1mm

2.500 

Mô tả

Dây xoắn 3 sợi chất nilon chuyển màu đường kính 0.2mm

Giá bán: 2.5k/1 mét

Untitled