Đinh tán may màu bạc mã số DT9 (3 size)

7.000 

Danh mục:

Mô tả

Đinh tán may màu bạc mã số DT9

Có 3 szie như hình (lưu ý DT9 là đinh tán màu bạc, hình bên dưới mang tính minh họa kích cỡ)