Giấy 80gsm khổ A4 (xấp 5 tấm)

7.000 

Mô tả

Giấy 80gsm khổ A4 (xấp 5 tấm)

Giá bán: 7k/ 1 xấp