Kim băng lớn đầu nhựa nhiều màu

2.000 

Mô tả

Kim băng đầu nhựa nhiều màu sắc, 2k/1 cây. 10 cây/14k