Ống trang trí hình xí ngầu 9*9*9mm

6.000 

Mô tả

Ống trang trí dùng xỏ vào dây làm trang sức, ống hình xí ngầu, kích thước 9*9*9mm, lỗ xỏ dây 5mm. 

Giá bán lẻ: 6k/1 cái; trên 10 cái 4200d/1 cái.

ONG TRANG TRI XI NGAU