Vải thêu chữ thập (tạm hết hàng)

2.000 

Mô tả

+ Kích thước 10*10cm: 2k/1 tấm

+ Kích thước 20*20cm:: 7k/1 tấm

+ Kích thước 30*30cm:  12k/1 tấm